Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία:

Οι υπηρεσίες της Συμβουλευτικής/ Ψυχοθεραπείας στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας και στην καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών που το άτομο βιώνει σε σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις, την εργασία ή και τη σχέση με τον ίδιο τον ευατό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Ο θεραπευτής συνεργάζεται με τον θεραπευόμενο προκειμένου να συντελεστεί η επαφή και η συμφιλίωση με εσωτερικά κομμάτια του εαυτού. Μέσα από αυτήν την πορεία αναδύονται και οι κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων.  Η βαθύτερη γνωριμία με τον εαυτό είναι αυτή που ορίζει και τον τρόπο αυτοίασης.

Οι παραπάνω υπηρεσίες απευθύνονται σε ενήλικες και έφηβους που αισθάνονται πως δυσκολεύονται να νιώσουν ικανοποίηση μέσα από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, την εργασία ή εν γένει το σύνολο της καθημερινής δραστηριότητας τους.

Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία